کلیدواژه‌ها = گویش کردی ایلامی
بررسی معیار‌های رده‌شناختی گویش کردی ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 41-54

کرم الله پالیزبان؛ فاطمه یوسفی راد


مقایسه‌ی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسانی و کردی ایلامی

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 68-80

حسن امامی؛ مهدی سبزه