کلیدواژه‌ها = گویش کردی ایلامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی معیار‌های رده‌شناختی گویش کردی ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-54

کرم الله پالیزبان؛ فاطمه یوسفی راد


2. مقایسه‌ی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسانی و کردی ایلامی

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 68-80

حسن امامی؛ مهدی سبزه