کلیدواژه‌ها = ایلام باستان
بازتاب فرهنگ پیشرفتۀایلام باستان در اندیشۀ کوروش هخامنشی

دوره 16، 48 , 49، اسفند 1394، صفحه 45-58

نجم‌الدین گیلانی؛ مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری


در جستجوی مرهشی باستان در منطقه پشت‌کوه استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 30-46

ابراهیم مرادی؛ خداکرم مظاهری