کلیدواژه‌ها = ایلام
تحلیل کارکردی سیستم اتوبوسرانی از نگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 20، 62,63، شهریور 1398، صفحه 29-47

لطفعلی کوزه‌گر کالجی؛ سجاد دارابی؛ محمدتقی رضویان


تحلیل ثانویۀ علل وقوع طلاق در استان ایلام در سال 1395

دوره 20، 62,63، شهریور 1398، صفحه 48-73

ابراهیم میرزایی؛ معصومه موسی زاده؛ محبت محبی


بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ عشایری (مطالعۀ موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام)

دوره 19، شماره 60.61، اسفند 1397، صفحه 155-180

سیدامیرمحمد علوی‌زاده؛ فرشید الفتی


اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه‌ای شدن مشارکت مردم در توسعۀ منطقۀ ایلام

دوره 19، شماره 60.61، اسفند 1397، صفحه 207-230

سیدرحیم موسوی؛ کریم دوستی


حضور در مسجد و ارزش‌های اسلامی در بین جوانان استان ایلام (با تأکید بر شهادت‌طلبی و ایثارگری)

دوره 17، شماره 52.53، اسفند 1395، صفحه 146-165

اسماعیل جهانبخش؛ میثم قدسی؛ بهروز سپیدنامه


سیر ادبیات داستانی در ایلام

دوره 17، شماره 50.51، شهریور 1395، صفحه 63-75

علیرضا شوهانی؛ پروین پیکانی


بررسی بنیادهای اساطیری و باستانی در فرهنگ عامۀ مردم ایلام

دوره 17، شماره 50.51، شهریور 1395، صفحه 76-92

امیرعباس عزیزی‌فر؛ مریم قاسمی


سنجش وضعیت شاخص های توسعه‌یافتگی در شهرستان های استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، اسفند 1394، صفحه 7-27

سعید امان‌پور؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده


گیاهان دارویی و خوراکی روستای سراب‌کلان استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 135-160

ثریا خرمی؛ رضا حقیقی


بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه‌ی آن در استان ایلام (در دهه‌ی 1380)

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 56-68

وکیل احمدی؛ اسحاق قیصریان