کلیدواژه‌ها = ایلام
باورهای عامیانه در استان ایلام

دوره 24، 80,81، اسفند 1402، صفحه 27-47

سکینه آزادی؛ علیرضا شوهانی


سنجش تاب‌آوری دهستان‌های استان ایلام در برابر زلزله

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 7-21

سعید ملکی؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده


تحلیل هندسی و تناسبات طلایی و زرین ایرانی در قلعۀ میرغلام هاشمی ایلام

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 23-38

مریم شیخی؛ کورش مؤمنی؛ بهزاد وثیق


چمرگاه، تجلی کالبدی سوگ در پشتکوه (ایلام)

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 81-95

بهزاد وثیق


مطالعۀ جامعه‌شناسی انگیزه و پیامدهای جراحی زیبایی در زنان شهر ایلام

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 7-39

مریم نادمی؛ اکبر طالب پور؛ فرح ترکمان


طراحی الگوی فرهنگ فروش با روش داده بنیاد

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 63-92

محمد رضا درویشی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد


سیر تاریخی شهر و شهرنشینی ایلام در تاریخ شهرنشینی ایران

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 151-172

مسلم سلیمانی‌یان؛ فریبا فرجی


وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان استان ایلام در 4 دهۀ گذشته

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 96-117

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در میزان ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر ایلام در سال تحصیلی1397-1398

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 28-56

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ روح الله قیطلاسی؛ علی رحمانی فیروزجاه


برآورد تابع تولید آموزش در استان ایلام: رویکرد رگرسیون چندکی

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 57-76

علی سایه میری؛ مریم کریمی کندوله؛ صلاح ابراهیمی


طنز در رباعیات جلیل صفربیگی

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 117-147

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ نسرین کارزانی


واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 148-171

غلامرضا تاج بخش؛ محمدرضا پویافر


پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 205-237

عزیز کلانتری؛ علی هاشمی


بررسی شیوه‌های اجتماعی کردن فرزندان (مورد مطالعه: شهر ایلام)

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 186-204

وکیل احمدی؛ معصومه چگل؛ جلیل کریمی


تحلیل نقش مهاجرت (روستا- شهر) در شکل‌گیری و گسترش مشاغل غیررسمی در شهر ایلام

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 120-149

نادر شوهانی؛ محمد شوهانی؛ سارا شوهانی


بررسی پوشاک بانوان ایلامی و تحلیل مردم‌شناختی آن

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 224-246

فریبا پروانه؛ رضا حقیقی