کلیدواژه‌ها = کبیرکوه
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 34-53

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری؛ سیاوش یاری


2. زاگرس مرکزی و مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای - محلی

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 70-91

خداکرم مظاهری؛ رضا حقیقی