کلیدواژه‌ها = شهر ایلام
تعداد مقالات: 18
2. ارزیابی درک رانندگان شهر ایلام از خطرهای ترافیکی

دوره 21، شماره 68.69، پاییز و زمستان 1399، صفحه 237-258

محمد کرمی؛ محمد کوهی


3. تأثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 54-74

کبری هواسی؛ زینب بختیاری؛ محمد جواد فلاح


4. بررسی هویت شهری ایلام و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن

دوره 20، 62,63، بهار و تابستان 1398، صفحه 118-141

سعید صالحی زلانی؛ علی هاشمی؛ عباس میرزاد


6. نقش فعالیت‌های کارآفرینانه در توسعۀ گردشگری شهر ایلام

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 130-154

پاکزاد آزادخانی؛ زهرا عبداللهی‌پور


8. بررسی وضع موجود و تدوین ضوابط طراحی همساز با اقلیم در ساختمان‌های مسکونی شهر ایلام (با استفاده از روش ماهانی)

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 104-117

بهروز صالحی؛ عبدالحمید قنبران؛ سیما فردوسیان


9. بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار باروری در بین زنان 15-49 سالۀ شهر ایلام

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 112-133

زهرا رضایی‌نسب؛ سردار فتوحی


10. بررسی مطلوبیت فضاهای گذران اوقات فراغت شهروندان ایلام (مطالعۀ موردی: فضاهای سبز شهری)

دوره 17، شماره 52.53، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-39

طیبه اکبری؛ جعفر حسین زاده؛ اردشیر شیری


12. طراحی معماری در راستای توسعة پایدار در شهر ایلام

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-164

مسعود رضایی


13. بررسی عوامل مؤثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان پارک جنگلی چغاسبز ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-20

نسیبه ره‌انجام؛ جعفر حسین‌زاده؛ یارمحمد قاسمی


14. بررسی کیفیت بصری سیما و منظر شهری ایلام

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-27

توران احمدی؛ سعید ملکی


16. بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایت‌مندی مراجعان کتابخانه (نمونه موردی: شهر ایلام)

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-114

زهرا لاهوتی؛ عبدالحمید قنبریان؛ ابراهیم مرادی