کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
تحلیل دلایل پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان (مورد مطالعه: معلمان شهرستان ملکشاهی)

دوره 24، 80,81، اسفند 1402، صفحه 113-131

حسن پیری؛ محمد منتی؛ هادی پیری؛ فرشته منصوری نیا


سلامت روان دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطۀ استان ایلام براساس تفاوت جنسیتی

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 81-100

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری


نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در میزان ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر ایلام در سال تحصیلی1397-1398

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 28-56

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ روح الله قیطلاسی؛ علی رحمانی فیروزجاه