کلیدواژه‌ها = شعر بومی و محلی
بررسی نوستالژی در دیوان غلامرضا ارکوازی

دوره 18، شماره 56.57، اسفند 1396، صفحه 72-87

خلیل بیگ زده؛ طاهره رحمتی فرمانی