کلیدواژه‌ها = ارزش‌های زیست‌محیطی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان عملکرد رسانه‌های جمعی بر فرهنگ‌سازی ارزش‌های زیست‌محیطی از دیدگاه فرهنگیان منطقۀ دهلران

دوره 17، شماره 52.53، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-145

احمد ملکی پور؛ موسی ملکی پور؛ جمال معمر حور