کلیدواژه‌ها = فرهنگ ایلام
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نوستالژی در دیوان غلامرضا ارکوازی

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 72-87

خلیل بیگ زده؛ طاهره رحمتی فرمانی


2. پژوهشی تطبیقی در چند باور عامیانۀ ایلام و انعکاس آنها در متون کهن ادبیات فارسی

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-22

رحمان ذبیحی؛ مریم کسایی