نویسنده = باپیری - روانشناسی، امیدعلی
سلامت روان دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطۀ استان ایلام براساس تفاوت جنسیتی

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 81-100

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری - روانشناسی


مقایسۀ وضعیت سلامت روانی زنان شاغل سرپرست خانوار و همسردار آموزش و پرورش استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 206-236

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری؛ عبادالله مرادی