نویسنده = محمد شوهانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نقش مهاجرت (روستا- شهر) در شکل‌گیری و گسترش مشاغل غیررسمی در شهر ایلام

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 120-149

نادر شوهانی؛ محمد شوهانی؛ سارا شوهانی


2. «مکان یابی پارک با رویکرد توسعه پایدار در پرکردن اوقات فراغت شهروندان؛ایوان»

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-111

علی اشرف کریمی؛ محمد شوهانی