نویسنده = �������������� ��������������
بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره‌گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 199-223

صادق فیض اللهی؛ بهزاد لطیفیان؛ حمدالله نوروزی