نویسنده = فیضی، شمس الدین
رابطه‌یبین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایلام

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 22-36

اردشیر شیری؛ اکرم محسنی مقدم؛ شمس الدین فیضی