نویسنده = نبی امیدی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


3. بررسی تأثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان (مورد مطالعه: استانداری ایلام)

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-173

صادق فیض‌اللهی؛ علیرضا شیرمحمدی؛ نبی امیدی