نویسنده = محمد نیاکان، لیلا
کارکردهای آشکار و پنهان زیارتگاه‌های ایلام(1320-1390)

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 7-29

علی محمد ولوی؛ فاطمه جمیلی؛ لیلا محمد نیاکان