نویسنده = نادر شوهانی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل نقش مهاجرت (روستا- شهر) در شکل‌گیری و گسترش مشاغل غیررسمی در شهر ایلام

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 120-149

نادر شوهانی؛ محمد شوهانی؛ سارا شوهانی


3. ارزیابی توان محیطی برای توسعۀ طبیعت‌گردی در شهرستان ایلام با استفاده از مدل AHP

دوره 19، شماره 58.59، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-93

نادر شوهانی؛ مهدی نیک‌سرشت؛ مهدی احمدی