نویسنده = حیدری، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت مصرف و توزیع مصرف‌کنندگان مواد مخدر در شهرستان ایلام (سیمای اپیدمولوژیک اعتیاد در شهرستان ایلام)

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 166-181

پروانه دانش؛ علی فیض اللهی؛ سعیده حیدری