تعداد مقالات: 179

177. پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 205-237

عزیز کلانتری؛ علی هاشمی


178. مقایسۀ وضعیت سلامت روانی زنان شاغل سرپرست خانوار و همسردار آموزش و پرورش استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 206-236

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری؛ عبادالله مرادی


179. ارزیابی درک رانندگان شهر ایلام از خطرهای ترافیکی

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 237-258

محمد کرمی؛ محمد کوهی