تعداد مقالات: 179

152. بررسی تأثیر تنوع‌طلبی مشتریان بر خرید آنی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی شهر ایلام

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 53-76

زینب طولابی؛ مرجان اروانه؛ پری شجاعیان


154. برآورد تابع تولید آموزش در استان ایلام: رویکرد رگرسیون چندکی

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 57-76

علی سایه میری؛ مریم کریمی کندوله؛ صلاح ابراهیمی


156. موره‌کن: شواهدی از گروه‌بندی‌های درون منطقه‌ای دورۀ مفرغ میانۀ زاگرس مرکزی

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 73-95

خداکرم مظاهری؛ حمزه قبادی زاده


160. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان استان ایلام در 4 دهۀ گذشته

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 96-117

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


163. طنز در رباعیات جلیل صفربیگی

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 117-147

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ نسرین کارزانی


164. بررسی و تحلیل دلایل کم‌‌میلی زنان به فرزندآوری

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 118-137

طوبی رضایی؛ اصغر محمدی


166. تبارشناسی هویت ایلی و چالشهای ولایت بیات در ایلام از زمان سلجوقیان تا قاجار

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 132-147

علی ابوالقاسمی؛ مهدی وزینی افضل


167. بررسی تأثیر بازاریابی فرهنگی بر عملکرد مشتریان در صنایع دستی استان ایلام

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 138-165

وحید شرفی؛ شهلا تفرجی یگانه


168. بررسی و تحلیل شورش مردم ایلام در سال 1308 ه‍.ش.

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 148-169

مرتضی اکبری


169. واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 148-171

غلامرضا تاج بخش؛ محمدرضا پویافر


170. بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 158-187

امیرحسین باوفا؛ الهام چاهخوئی نژاد رفسنجان؛ ابوالفضل باوفا


172. هفت‌گانه‌ها در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشۀ تاریخی آنها

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 170-185

نجم‌الدین گیلانی


174. بررسی شیوه‌های اجتماعی کردن فرزندان (مورد مطالعه: شهر ایلام)

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 186-204

وکیل احمدی؛ معصومه چگل؛ جلیل کریمی