کلیدواژه‌ها = بازار داخلی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 132-146

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی؛ اسفندیار محمدی