کلیدواژه‌ها = گروه‌بندی‌های درون منطقه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. موره‌کن: شواهدی از گروه‌بندی‌های درون منطقه‌ای دورۀ مفرغ میانۀ زاگرس مرکزی

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 73-95

خداکرم مظاهری؛ حمزه قبادی زاده