کلیدواژه‌ها = فرهنگ عامه
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی تطبیقی در چند باور عامیانۀ ایلام و انعکاس آنها در متون کهن ادبیات فارسی

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-22

رحمان ذبیحی؛ مریم کسایی


2. بررسی بنیادهای اساطیری و باستانی در فرهنگ عامۀ مردم ایلام

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 76-92

امیرعباس عزیزی‌فر؛ مریم قاسمی