کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط با خودکشی (مقایسۀ وضعیت استان ایلام با کشور)

دوره 21، شماره 68.69، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-33

علی مرادی؛ حجت اله شریف زادی


2. فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-134

احمد بخارایی؛ ابراهیم میرزایی