کلیدواژه‌ها = خودکشی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی مطالعات خودکشی در ایران و مقایسۀ آنها با خودکشی در شهرستان دره‌شهر

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 104-131

علی نوروزی؛ ابوالفضل رمضانی


3. فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-134

احمد بخارایی؛ ابراهیم میرزایی