کلیدواژه‌ها = سرمایه نمادین فرهنگی
1. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی وسرمایه نمادین فرهنگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-21

یارمحمد قاسمی؛ احسان نامدارجویمی