کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در استان ایلام

دوره 19، شماره 58.59، بهار و تابستان 1397، صفحه 94-111

احمد عربشاهی کریزی


2. بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان ( مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر ایلام)

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-110

محمد اسحاق افکاری؛ فیض الله نوروزی؛ اکبر امیدی