کلیدواژه‌ها = قاجاری کردن ایران
تعداد مقالات: 1
1. کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 34-52

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری