کلیدواژه‌ها = شعر معاصر ایلام
تعداد مقالات: 1
1. تصویرسازی با عناصر طبیعت در شعر ایلام با تکیه بر شعر ده شاعر معاصر ایلامی

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 120-146

علی رضا شوهانی؛ مریم تکش