کلیدواژه‌ها = سازمان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت چشمه‌خوش دهلران)

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-255

بهزاد علیزاده؛ سبحان علی‌اکبری