کلیدواژه‌ها = غلام‌رضاخان ارکوازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر قرآن بر اشعار غلام‌رضاخان ارکوازی

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 92-111

اختر سلطانی