کلیدواژه‌ها = استان ایلام
تعداد مقالات: 11
3. ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در استان ایلام

دوره 19، شماره 58.59، بهار و تابستان 1397، صفحه 94-111

احمد عربشاهی کریزی


4. تحلیل فضایی و سنجش وضعیت شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص‌های بهداشتی - درمانی

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-71

میرنجف موسوی؛ هوشنگ مرادی؛ محمد ملکی


5. تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


6. کارآفرینی و نقش آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: استان ایلام)

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 154-170

سیدامیرمحمد علوی‌زاده


7. بررسی مقایسه‌ای عملکرد فرهنگی شهرستان‌های استان ایلام

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-107

احمد عربشاهی کریزی


8. شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 132-146

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی؛ اسفندیار محمدی


9. بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در استان ایلام طی سال‌های 1385-1392

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 112-124

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


10. نقش ژئو توریسم در توسعه ی پایدار استان ایلام با استفاده از مدل استراتژیک(SWOT)

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 182-198

محمد غفوری زاده؛ افسانه شجاعی


11. امکان سنجی توسعه­ ی طبیعت گردی در استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 190-204

جواد رحیمی مقدم؛ احسان ناظری