کلیدواژه‌ها = معماری پایدار
تعداد مقالات: 2
1. طراحی معماری در راستای توسعة پایدار در شهر ایلام

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-164

مسعود رضایی


2. جایگاه الگوهای معماری پایدار در معماری بومی روستایی (مطالعه موردی: روستای هلسم، استان ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 58-77

مسعود رضایی؛ بهزاد وثیق؛ ابراهیم مرادی