کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و ارزیابی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی (نمونه موردی: شهر ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 37-57

کرامت اله زیاری؛ مریم رضایی؛ ماندانا مسعودی


2. جایگاه الگوهای معماری پایدار در معماری بومی روستایی (مطالعه موردی: روستای هلسم، استان ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 58-77

مسعود رضایی؛ بهزاد وثیق؛ ابراهیم مرادی