کلیدواژه‌ها = ساختمان‌های مسکونی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضع موجود و تدوین ضوابط طراحی همساز با اقلیم در ساختمان‌های مسکونی شهر ایلام (با استفاده از روش ماهانی)

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 104-117

بهروز صالحی؛ عبدالحمید قنبران؛ سیما فردوسیان