کلیدواژه‌ها = باورهای عامیانه
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی تطبیقی در چند باور عامیانۀ ایلام و انعکاس آنها در متون کهن ادبیات فارسی

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-22

رحمان ذبیحی؛ مریم کسایی