نویسنده = کرامت اله زیاری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و ارزیابی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی (نمونه موردی: شهر ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-57

کرامت اله زیاری؛ مریم رضایی؛ ماندانا مسعودی