نویسنده = قاسمی، یارمحمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان پارک جنگلی چغاسبز ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-20

نسیبه ره‌انجام؛ جعفر حسین‌زاده؛ یارمحمد قاسمی


2. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی وسرمایه نمادین فرهنگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-21

یارمحمد قاسمی؛ احسان نامدارجویمی