نویسنده = ابراهیم میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ثانویۀ علل وقوع طلاق در استان ایلام در سال 1395

دوره 20، 62,63، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-73

ابراهیم میرزایی؛ معصومه موسی زاده؛ محبت محبی


2. فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-134

احمد بخارایی؛ ابراهیم میرزایی