نویسنده = صادق فیض اللهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره‌گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-223

صادق فیض اللهی؛ بهزاد لطیفیان؛ حمدالله نوروزی