نویسنده = اسدی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطه بخش چوار)

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-55

محمد حسین اسدی؛ امیدعلی احمدی؛ نادر بازیار