نویسنده = عبداللهی‌پور، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. نقش فعالیت‌های کارآفرینانه در توسعۀ گردشگری شهر ایلام

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 130-154

پاکزاد آزادخانی؛ زهرا عبداللهی‌پور