نویسنده = آمنه میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زمینه‌های مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی و اجتماعی (دانش‌آموزان متوسطۀ شهر ایلام)

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 44-69

سهیلا ناصری؛ سپیده حضرتی؛ آمنه میرزایی