نویسنده = فاطمه یوسفی راد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معیار‌های رده‌شناختی گویش کردی ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 41-54

کرم الله پالیزبان؛ فاطمه یوسفی راد