نویسنده = اسحاق قیصریان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در استان ایلام طی سال‌های 1385-1392

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 112-124

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


2. بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه‌ی آن در استان ایلام (در دهه‌ی 1380)

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 56-68

وکیل احمدی؛ اسحاق قیصریان