نویسنده = عباس میرزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هویت شهری ایلام و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن

دوره 20، 62,63، بهار و تابستان 1398، صفحه 118-141

سعید صالحی زلانی؛ علی هاشمی؛ عباس میرزاد