نویسنده = امیدعلی باپیری
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی به روحیه‌ی ایثارگری و انتظار از ایثارگران

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 154-174

خلیل کمربیگی؛ امیدعلی باپیری