نویسنده = سراج خرمی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رابطه‌ی سبک‌های تفکر، تحمل ابهام و خطرپذیری با خلاقیت مدیران در شهرستان ایلام

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 38-52

اعظم عبدالهی؛ ناصر سراج خرمی؛ مسعود برومند نسب