نویسنده = مهدی‌زاده، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آمادگی سازمان‌های فرهنگی و آموزشی استان ایلام برای کاربرد نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 131-154

اسفندیار محمدی؛ حسین مهدی‌زاده؛ ندا فتح الهی