نویسنده = نوروزی، فیض الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان ( مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر ایلام)

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-110

محمد اسحاق افکاری؛ فیض الله نوروزی؛ اکبر امیدی